פתיחת כיתות מצוינות בחדרה

תכנית עירונית להעלאת שיעור בוגרי כיתות המצוינות בשכבת כיתות ט' ל-35% (370 תלמידים) עד 2023