עפולה תעלה את שיעור בוגרי כיתות המצוינות בחטיבות הביניים ל-33% עד 2023

בתוך שלוש שנים 80% מבוגרי כיתות המצוינות יעברו בהצלחה מבחן מוכנות התואם את רמות המצוינות (6-5) במבחן פיז"ה