פיתוח תכנית חונכות לתלמידי פיזיקה

פיתוח של תכנית חונכות לתלמידי פיזיקה בתיכון וניסוי של התכנית בהיקף של 450 חונכים