ליווי פדגוגי למורי מתמטיקה בירושלים

ליווי פדגוגי באמצעות מורים עמיתים ל-60 מורים למתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד במחוז ירושלים– כדי לצמצם את שיעורי נשירת התלמידים מהמגמה.