תמיכה פדגוגית לשיפור ההישגים במתמטיקה ובפיזיקה

פיתוח ויישום של מודל לתמיכה פדגוגית בית ספרית לשם שיפור הישגי התלמידים במתמטיקה ופיזיקה בחמישה בתי ספר תיכוניים, ציבוריים שאינם ממיינים תוך התבססות על מסקנותיו של פרופ' אנתוני ברייק