הגדלת שיעור תלמידות המסיימות לימודי פיזיקה ומתמטיקה

תכנית חממה עבור 10 מורים לשם תיעוד, הפצה והטמעה של פתרונות פדגוגיים בכיתות הלימוד שמטרתם הגדלת שיעור התלמידות המסיימות בהצלחה מגמות פיזיקה ומתמטיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד לבגרות.