פתיחת תשע כיתות מצויינות במתמטיקה ומדעים בבית שמש

פתיחתמטרת התכנית היא שתלמידי כיתות המצוינות יהוו 40% מסך מסיימי כיתות ט' בשנת 2023