פתיחת 17 כיתות מצוינות נוספות בחטיבות ביניים בנתניה

יעד התוכנית הוא שמסיימי כיתה ט' בכיתות המצוינות יהוו 25% מכלל תלמידי השכבה בעיר