הקמת מאגר נתונים על שיעורי תעודת בגרות איכותית

קרן טראמפ מעוניינת להניע הקמת מאגר מידע שיציג נתונים ומגמות על שיעורי תעודת בגרות איכותית, הכוללת חמש יחידות במתמטיקה, אנגלית ובמקצוע מדעי ברחבי הארץ