תכנית להעלאת שיעור בוגרי מתמטיקה ופיזיקה ברמת חמש יחידות בטמרה

תכנית עירונית בטמרה, במטרה להעלות את אחוז בוגרי יב' בעלי תעודת בגרות הכוללת חמש יחידות במתמטיקה ל-20% (127 תלמידים) ובפיזיקה ברמת חמש יחידות ל-25% (159 תלמידים) בתוך שלוש שנים