תכנית להעלאת שיעור בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות בבאר שבע

תכנית עירונית בבאר שבע במטרה להעלות את שיעור התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות ל-20% (450 תלמידים) עד לשנת 2019.