חונכות מורים חדשים למתמטיקה

תכנית חונכות לשבעים ושניים מורים חדשים למתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימוד במחוז הצפון.