הכנת סדרת מאמרים וכתבות בנושא חינוך

ארגון חותם יספק תכנים להכנת סדרת מאמרים וכתבות צבע שיפורסמו בתקשורת המודפסת והדיגיטלית במקביל לכנס השנתי שמקיים העיתון המוקדש השנה לנושא החינוך