חידות מתמטיות לחטיבות הביניים

חידות ל-400 תלמידי חטיבות ביניים בהתאמה למיומנויות מתמטיות הכלולות במבחן פיז"ה