תחרות מיומנויות מתמטיות

תחרויות לתלמידי חטיבות ביניים בהתאמה למיומנויות מתמטיות הכלולות במבחן פיז"ה