מיפוי הצורך העירוני במורי מתמטיקה ופיזיקה בשתי ערים

שלב ראשון ביוזמה לעידוד רשויות מקומיות לשפר את תכנון כוח האדם וניהול משאבי אנוש למורי מתמטיקה ומדעים