למידה מהצלחות – תיעוד חמישה בתי ספר המצליחים בהוראת המתמטיקה והמדעים

אבני ראשה יתעד בסרטי וידאו את שיטות העבודה של חמישה בתי ספר ציבוריים המצליחים בעקביות ובהתמדה לשפר את הישגי התלמידים במתמטיקה ובמדעים ויכשיר מנהלי בתי ספר תוך שימוש בסרטים אלו.