סדרת מפגשים ולמידה משותפת בנושאי קידום מצוינות בחינוך המתמטי

WIZE יקיימו שישה מפגשים מעמיקים בנושאים כגון פרסונליזציה, GRIT ומקצועיות שיתופית