שיפור הישגים לימודיים במתמטיקה ומדעים

שני עמיתים יתמקדו בשיפור ההישגים הלימודיים במתמטיקה ובמדעים בבתי הספר העל-יסודיים