אקדמיית Khan, ישראל: מאגר סרטוני הוראה במתמטיקה לתיכון

התאמה לעברית ולמערכת החינוך הישראלית של תכני פרויקט 'קהאן אקדמי' ללימודי מתמטיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד, וכן לניסוי השימוש בהם ובמערך התרגולים בקרב מורים ותלמידים.