"הגיע זמן חינוך" – מגזין דיגיטלי, 2023-2022

מגזין הגיע זמן חינוך תומך באסטרטגית הקרן למיקוד בחטיבות הביניים