“מרגולציה לאמון” – כנס בין-לאומי לחינוך

הכנס הבין-לאומי לחינוך של מכון ואן ליר יתקיים בירושלים במאי 2012. מטרתו לעורר דיון ציבורי מעמיק בסוגיות חינוך מרכזיות ולהשפיע על מדיניות החינוך בישראל