כנס בשאלה כיצד לשמור את היתרון של ישראל כאומת הסטרטאפ

כנס חינוך בין-לאומי לדיון בשאלה כיצד לשמר את היתרון היחסי של ישראל כ-"אומת הסטרטאפ".