שילוב “תומכי הוראה” בשיעורי מתמטיקה ומדעים בבתי ספר על יסודיים

תכנית לשילוב תומכי הוראה בכיתות המתמטיקה והמדעים בבתי ספר על-יסודיים.