הכשרת מדריכים מחוזיים לשמש כמלווים פדגוגיים

תכנית להכשרת חמישה מדריכים מחוזיים לשמש כמלווים פדגוגיים למורי המתמטיקה בכיתות חדשות של חמש יחידות לימוד במחוז המרכז.