ליווי פדגוגי למורי כימיה

שלושה מחזורים של תכנית לליווי פדגוגי ל-30 מורים חדשים לכימיה, במהלך השנתיים הראשונות לעבודתם בהוראה.