שיפור דרכי הוראה על ידי למידה שיטתית בעזרת וידאו

היזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תכנס קבוצת למידה ייחודית אשר תעסוק בשימוש בסרטוני וידאו ככלי לשיפור איכות ההוראה. הקבוצה תדון בהתאמת השיטה למאפיינים המיוחדים של הוראה ולמידה של מתמטיקה ומדעים בבתי הספר העל-יסודיים בישראל.