פעילות ציבורית לחיזוק איכות ההוראה בישראל

תנועת "הכל חינוך" מעוניינת לפעול לקידום מעמד המורה וההוראה בישראל, ולבניית קואליציה רחבה שתסייע להעלות את נושא החינוך לראש סדר העדיפויות הציבורי