שילוב משימות חשיבה מתמטית מסדר גבוה בכיתות מופת

הצלחת התוכנית תימדד בכלי דיאגנוסטי, שיעריך את ההישגים, במטרה שלפחות 80% מהתלמידים יעברו בהצלחה את מבחני פיז"ה במתמטיקה ברמות 5-6