הערכה משתפת לגבי יישום משימות מבוססות פיז"ה

הערכה משתפת לגבי יישום המשימות החדשות (מבוססות פיז"ה) בכיתות שתדוּוח על ידי מורים-חוקרים