תכנית העשרה המתמקדת בחשיבה מתמטית גבוהה ומתמטיקה יישומית

רשת עמל תגדיל את מספר תלמידי חטיבות הביניים הלומדים מתמטיקה במסלולי מצוינות מ-11% ל-22%