תכנית להעלאת שיעור בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות בהרצליה

תכנית עירונית בהרצליה במטרה להגדיל ל-30% את שיעור המסיימים בהצלחה חמש יחידות לימוד לבגרות במתמטיקה מבין בוגרי יב'