יישום רכיבי הוראה איכותית במתמטיקה ומדעים

תכנית עירונית בחיפה ליישום מרכיבים של הוראה איכותית בבתי ספר על-יסודיים במטרה להגדיל ב-25% את שיעור התלמידים המסיימים בהצלחה חמש יחידות לימוד לבגרות במתמטיקה ובפיזיקה.