המורה האיכותי שלי

כשמדברים על "הוראה איכותית" - למה אנחנו מתכוונים? חינוך ישראלי יפנה את השאלה לציבור ויבקש ממרואיינים לספר על החוויה האישית שלהם עם מורה שהטביע בהם חותם.