סקר בקשר לגורמים המשפיעים על תלמידים בבחירת מגמות

סקר בנושא הגורמים המשפיעים על תלמידים הבוחרים להיבחן במתמטיקה ופיזיקה בתיכון