רשת ערי מצוינות 2024-2021

רשת מקצועית של רשויות לקידום מצוינות בלימודי מתמטיקה ומדעים בחטיבות ביניים