מיפוי שיעור התלמידים במסלולי מצויינות בחטיבות הביניים

הכנת מפה של הערים בישראל שתציג את שיעור התלמידים הלומדים במסלולי המצוינות במתמטיקה ובמדעים בחטיבות ביניים