הקמת תנועה חברתית התדרוש יצירת הזדמנויות ללימודי מתמטיקה ומדעים במסלולי מצוינות

הקמת תנועה חברתית של תלמידי חטיבות הביניים כדי שידרשו יצירת הזדמנויות רבות יותר ללימודי מתמטיקה ומדעים במסלולי מצוינות