הקמת קהילות מקצועיות של מורי מתמטיקה ובניית מנהיגות ברשת אורט

הקמת 30 קהילות מקצועיות של מורי מתמטיקה ובניית מנהיגות למקצוע המתמטיקה בכלל בתי הספר של רשת אורט, במסגרת תכנית כוללת של הרשת להגברת מספר בוגרי מתמטיקה ברמת חמש יחידות