קמפיין ציבורי התומך בהעלאת הרמה בלימודי מתמטיקה ומדעים

קמפיין ציבורי להגברת קולם של תלמידי חטיבת ביניים הדורשים להעלאת הרמה בלימודי מתמטיקה ומדעים.