כנס העוסק בשאלה כיצד ניתן להרחיב את מעגל המצוינות

כנס של אנשי חינוך לדיון בשאלה כיצד ניתן להרחיב את מעגל המצוינות במערכת החינוך בארץ, בייחוד בלימודי מתמטיקה ומדעים בחטיבות הביניים.