המשך התכנית ליישום טכניקות ספורטיביות לטיפוח מורים ותלמידי מתמטיקה

עבור מרוץ של 5 ק"מ למורים ותלמידים במגמת חמש היחידות במתמטיקה ועבור סדנאות להגברת המוטיבציה למצוינות בקרב 200 מורי מתמטיקה המלמדים ברמת חמש יחידות ב-2018