תיעוד דרכי עבודה מוצלחות בחטיבות ביניים

האוניברסיטה הפוחה תתעד את דרכי העבודה המוצלחות בחמש חטיבות ביניים שבהן שיעור גבוה של תלמידים הלומדים מתמטיקה ומדעים בכיתות מצוינות