פיתוח משימות מבוססות מיומנות במתמטיקה

פיתוח והתאמה של 300 משימות מבוססות-מיומנויות במתמטיקה בהתאם לאינדיקטורים גלובליים של ה-OECD. יש ציפייה כי שלושה מפתחים מומחים יוקדשו לתכנית בחלקיות משרה ויקבלו ייעוץ מפרופ' שרה הרשקוביץ. תהליך הפיתוח יהיה מהיר ואינטנסיבי והצוות יעניק ייעוץ מקצועי וייעבוד