סדרת מחקרים סקרים וניתוחי נתונים

סדרה של חמישה מחקרים, סקרים וניתוחי נתונים שמסקנותיהם יוטמעו במפת הדרכים שהקרן מתווה עבור חטיבות הביניים בישראל