פיתוח קורסים עבור התכנית להכשרה קלינית של מורי מתמטיקה

האוניברסיטה העברית תפתח קורסים להוראת מתמטיקה ברמת חמש יחידות עבור התכנית להכשרה קלינית של מורים