פיתוח שירותי ייעוץ לשיפור ניהול משאבי אנוש להוראת המתמטיקה והמדעים

מענק לפיתוח שירותי ייעוץ לשיפור הניהול של משאבי אנוש להוראת המתמטיקה והמדעים ברשויות המקומיות ובבתי ספר.