פרסום אתגרים ותחרויות מתמטיות בהלימה למבחן פיזה

קמפיין תקשורתי לפרסום חמישה אתגרים ותחרויות המיועדים להגביר את חשיפת התלמידים למשימות מתמטיות מחיי היום-יום בהלימה למבחן פיזה.