תיעוד עבודות הקרן והפצה לציבור

פרסום אסופה של חקרי מקרה המתעדים היבטים שונים של פעילות הקרן בחמש השנים הראשונות לקיומה