תכנית לחיזוק הוראת מתמטיקה ופיזיקה איכותית בבתי הספר של ברנקו וייס

תכנית לחיזוק איכות ההוראה במתמטיקה ובפיזיקה ברשת בתי הספר של ברנקו וייס, שמטרתה הכפלת שיעורי הבוגרים ברמת חמש יחידות במתמטיקה ל-22% ול-14% בפיזיקה